Voor: Amsterdam Museum

Wat? Ontwikkelen programma’s Stad en Taal voor NT2

We hebben de drie Stad en Taalprogramma’s van het Amsterdam Museum herzien en aangepast op de nieuwe inburgeringseisen.

Werkboek NT2 Amsterdam_DNA def_s