Voor: BODYWORLDS. The Happiness Project

Wat? Ontwikkelen educatief materiaal

Voor het voortgezet onderwijs en de bovenbouw van het basisonderwijs ontwikkelde we werkboekjes waardoor de objecten op de tentoonstelling meer betekenis krijgen en aansluiting op de kerndoelen en eindexameneisen biologie.

Lesmateriaalbw